Informació legal

Per donar compliment al Art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que aquesta pàgina web es titularitat de NARCISO VERT, S.L. Els responsables del servei son:

  • NARCISO VERT, S.L:
  • Passeig Vicenç Bou núm. 10, Torroella de Montgrí 17257 (Girona)
  • DADES DE CONTACTE:
  • C.I.F. núm. B-17.042.425
  • Inscrita en el Registre Mercantil de Girona al Volum 458, Full núm GI-8.968.

CONDICIONS D’ÚS

NARCISO VERT, S.L es reserva el dret de modificació i suspensió del funcionament de la pàgina web. L’accés al lloc web es lliure i gratuït.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades que proporcioni i serà l’únic responsable en cas de falsedat o inexactitud d’aquestes. Així mateix, es compromet fer un ús responsable de la plataforma web i els seus continguts.

El propietari de la web no es fa responsable de l’ús que cada usuari realitzi dels materials i la informació que es posa a la seva disposició, ni de les actuacions de l’usuari d’acord amb aquest contingut.

Els enllaços a altres pàgines web no poden considerar-se com una aprovació del contingut d’aquestes i la utilització d’aquests enllaços es responsabilitat de l’usuari.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

NORMATIVA APLICABLE

El propietari de la pàgina web actuarà en tot cas respectant allò que s’estableix: la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI).

PROTECCIÓ DE DADES

NARCISO VERT, S.L informa als usuaris de la pàgina web que la informació de caràcter personal que li sigui proporcionada per mitjà de formularis o altres vies, serà introduïda i classificada en fitxer propietat i responsabilitat de NARCISO VERT, S.L.

Els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, limitació i oposició de conformitat a les disposicions legals vigents, a través d’una sol·licitud acompanyada de fotocòpia del DNI o un altre document que permeti acreditar la seva identitat, que haurà de ser enviada al correu electrònic: admin@vertgaratge.com; o a l’adreça: Passeig Vicenç Bou núm. 10, Torroella de Montgrí 17257 (Girona).

Aportar dades errònies o insuficients pot comportar la impossibilitat de rebre els serveis que NARCISO VERT, SL ofereix. És responsabilitat de l’usuari comunicar les modificacions de les dades prèviament aportades.

NARCISO VERT, S.L, per complir amb la legislació vigent, es compromet a la supressió de les dades personals un cop assolida la finalitat per la qual van ser recollides, excepte aquella que hagi de ser conservada per atendre a possibles responsabilitats derivades del tractament.

La finalitat de la recollida i el tractament de dades personals és, principalment, poder proporcionar un servei adequat i eficaç a l’usuari. També, per motius de gestió i administració interna i per oferir al client una informació relacionada amb l’empresa ajustada a les seves possibles necessitats, entre d’altres. La finalitat exclusivament publicitària pot ser exclosa per l’usuari en el moment de l’aportació de les seves dades, o amb posterioritat en l’exercici dels seus drets a través de la comunicació oportuna a les adreces electròniques i postal anteriorment proporcionades.

La comunicació de les seves dades a tercers col·laboradors serà informada a l’usuari. La no autorització de la cessió pot comportar la impossibilitat de realització del servei, en cas de consentir la cessió, el consentiment és en tot moment revocable però sense efectes retroactius.

NARCISO VERT, S.L fa constar que ha adoptat les mesures de seguretat establertes a la normativa vigent per protegir les dades personals que li han sigut facilitades i així evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.

NARCISO VERT, S.L es reserva el dret a modificar aquesta política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal amb motiu d’adaptar-se a la normativa aplicable vigent. En tot cas, aquestes modificacions seran anunciades a la pàgina web.

NO COOKIES: Al accedir a aquesta web no s’emmagatzema cap informació a través de cookies.

 

 

 

 

  

Nuestro horario

Lunes a Viernes

9:00 a 13:00h. i de 14:30 a 19:30h.